Onderzoekend en ontwerpend leren

Deze zomer hebben 260 leerlingen van negen S10+ scholen deelgenomen aan de S10+ zomerschool.
De andere manier van lesgeven fascineert en daagt uit. Kinderen en leerkrachten worden er blij van. Maar het vraagt ook veel van iedereen. We zien dat het eigenaarschap over de inhoud en uitvoering nog meer bij de leerkrachten moet komen te liggen en minder bij de leiding. Lees meer