Het Galjoen

Op Het Galjoen wordt doelgericht gewerkt aan het maximaliseren van de prestaties van de kinderen. Wij stellen hoge eisen, werken hier samen met ouders gericht aan en volgen de kinderen systematisch in hun vorderingen. Kinderen krijgen de kans zich vanuit hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Naast de aandacht voor het leren vinden wij het heel belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt op onze school. Respect, zelfstandigheid, samenwerken en vertrouwen vinden wij belangrijke waarden. Tijdens de lessen en bij buitenschoolse activiteiten is er ook veel aandacht voor sport en cultuur.

www.obs-hetgaljoen.nl

De Jan Ligthartschool

De Jan Ligthartschool richt zich op zeer goed taal, lees en rekenonderwijs. Onze leerlingen leren het beste uit zichzelf te halen en uit te groeien tot succesvolle burgers.

Wij zorgen gezamenlijk voor zeer goed onderwijs om eventuele achterstanden van onze leerlingen in te halen.

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen met en voor leerlingen hoge doelen.

Op de Jan Ligthartschool staat met elkaar en van elkaar leren centraal!

www.janligthartschool.nl

De Van Ostadeschool

De Van Ostadeschool is een gezellige school waar het leren van én met elkaar hoog in het vaandel staat. Naast het leren in de klas is er ook genoeg ruimte voor extra activiteiten. Kinderen durven zichzelf te zijn en werken gemotiveerd aan hun eigen ontwikkeling.

Hoge verwachtingen, een lerende school en opbrengstgericht werken zorgt voor een goede basis die de kinderen in het vervolgonderwijs nodig hebben.

www.vanostadeschool.nl

De PH Schreuderschool

De P.H. Schreuderschool is een school voor speciaal basisonderwijs. ‘Speciaal’ wil zeggen dat we zo goed mogelijk aansluiten bij de individuele behoeften van elk kind. In onze visie stellen wij dat we op de eerste plaats een school zijn en dat betekent dat het onze opdracht, is om leren en ontwikkeling te bevorderen.

Ons onderwijs bestaat uit sociaal-culturele activiteiten en inhouden die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn en die betekenis voor hen hebben en/of kunnen gaan krijgen. Wij hanteren het principe dat: talent, temperament en tempo mogen verschillen. We proberen goed en individueel gericht onderwijs te verzorgen. Wij streven naar een optimale ontplooiing voor leerlingen in een ordelijk en veilig schoolklimaat.

www.phschreuderschool.nl

De Prinses Marijkeschool

De Prinses Marijkeschool werkt doelgericht aan optimale prestaties bij taal en rekenen. Via een modern leerlingvolgsysteem worden alle kinderen hun hele schoolloopbaan gevolgd. Het onderwijs sluit daardoor aan bij sterke leerlingen én bij zwakke leerlingen.

Daarnaast is de Prinses Marijke een Vreedzame School waar iedereen zich aan regels en afspraken houdt. Een veilige leeromgeving staat daarbij centraal. Wij motiveren leerlingen door ze te betrekken bij de eigen ontwikkeling.

www.prinsesmarijkeschool.nl

De Zuidwalschool

De Zuidwalschool is de school voor uw kind! Waarom?

Het is een actieve, gezellige en goede basisschool. De kwaliteit van het onderwijs is prima. De sfeer  is veilig, warm en open. Er zijn veel mogelijkheden tot ouderbetrokkenheid. We hebben een groot aanbod aan naschoolse activiteiten voor kinderen.

In onze onderwijsaanbod maken we gebruik van moderne leermiddelen en digitale schoolborden.
Tevens hebben we Samen Spel ( vanaf 1 ½ jaar) en Peuterspeelzaal ( vanaf 2 ½ jaar) in ons eigen gebouw.

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom!

www.obszuidwalschool.nl

De Springbok

De Springbok is een Brede Buurtschool Plus. Naast leertijdverlenging van zes uur per week, werkt de school intensief samen met organisaties in de buurt om de ontwikkeling van basisschoolleerlingen te optimaliseren.

De Springbok verzorgt onderwijs van voorschool tot en met groep acht met goede resultaten.  We werken  ook samen met  het voortgezet onderwijs. Er wordt aandacht besteed aan het ontdekken van talenten op de gebieden muziek, sport, kunst en techniek.  Kinderen kunnen bijvoorbeeld spelen in het leerorkest, tennissen en kunstwerken maken.

SAMEN LEREN, GOED PRESTEREN!

www.obsdespringbok.nl

Het Startpunt

Het Startpunt is een LeerKansenProfielschool. Leerlingen gaan 6 uur per week extra naar school. De allerbeste leerkrachten halen het beste uit alle leerlingen volgens de visie: Op weg naar JOUW top!

Naast veel leren staat de school ook voor het stimuleren van gezond gedrag en hechten we veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Samen met ouders zorgen we ervoor dat kinderen goed voorbereid worden op hun plek in de Nederlandse maatschappij.

www.obshetstartpunt.nl
www.sporttuinschilderswijk.nl

De Voorsprong

“OBS De Voorsprong” is gevestigd op één prachtige locatie met een multifunctioneel sportplein! Onze Voorschool heet “De Peutersprong”! Wij zijn een school met een Leer Kansen Profiel. Leren is leuk en daarom geven wij 6 uur extra lestijd per week! Er wordt gewerkt met een continurooster.

Kinderen krijgen op “De Voorsprong” de gelegenheid om zich te ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Door gebruik te maken van samenwerkend leren wordt de taalproductie uitgelokt. Wij bieden de leerlingen naast extra aandacht voor taal en rekenen ook kansen om hun eigen talent te kunnen ontwikkelen.
De kinderen worden betrokken bij hun eigen leerproces. Wij gaan altijd voor ‘beter’.

“De Voorsprong springt eruit!”

www.obsdevoorsprong.nl