De burgemeester op bezoek bij Samen10+

Hoog bezoek
Op maandag 13 november bezocht burgemeester Pauline Krikke en Philip Geelkerken (voorzitter van de Raad van Toezicht van De Haagse Scholen) één van de Samentienplus scholen, OBS De Springbok.
Er stond een gesprek ingepland met Rebecka Buter, Patricia Jong en Karin Striekwold.

Burgemeester of burgejuffrouw?
Als vooraf in de klassen wordt verteld dat de burgemeester op bezoek komt vraagt één van de kinderen: ‘burgemeester? oh, en hoe kun je dan burgejufrouw worden?’.

Rondleiding
Voordat het gesprek start was er eerst een uitgebreide rondleiding door de school. De burgemeester bezocht groep 1. In deze groep werd vooral gesproken over de aankomst van Sinterklaas en dat de burgemeester heel erg blij en trots is om Sinterklaas te mogen verwelkomen in de haven van Scheveningen.
Het gesprek met de intern begeleider gaf inzicht in een aantal uitdagingen van het onderwijs, in een notendop, maar belangrijk om aan te geven dat successen binnen een school niet vanzelf komen.
Tot slot stond een interessant bezoek aan onder andere de leerlingen uit de schakelklas gepland. Deze 19 leerlingen hebben hun roots liggen in 16 verschillende landen. Een aantal zijn zelf in Nederland geboren, maar hebben ouders uit vele combinaties van verre landen. Ook zijn er leerlingen die zelf net in Nederland wonen en nu al zo goed meekomen dat het gesprek met de burgemeester ook door hen goed gevolgd werd.
De inzet van leerkrachten en de samenwerking, zowel binnen de school als met de ouders wordt hiermee nogmaals goed benadrukt.

Het belang van samenwerking
Na de rondleiding was er gelukkig nog wat tijd over voor het gesprek in de directiekamer. Dit gesprek ging over de samenwerking tussen de Samentienplus scholen, de behaalde successen, onze gezamenlijke aanpak van zorgleerlingen, de rol van de gemeente en de dynamiek in de wijk.
Veel onderwerpen waar we nog uren over door kunnen praten. De burgemeester bleef veel langer dan haar agenda toeliet, daar zijn wij heel erg blij mee.
We hopen van harte de burgemeester in de toekomst vaker te mogen uitnodigen, onder andere tijdens de zomerschool in 2018.

Deze diashow vereist JavaScript.

(fotografie: Sebastiaan Nederhoed)