Project Paspoort, “Weet wie je bent!”

Het gaat niet om je afkomst, maar om je toekomst. Een toekomst die we niet langer gaan voorspellen maar mogelijk maken!’. Met die woorden stapt Mohammed Chaara in de eerste maanden van 2016  bij bijna alle groepen 7 en 8 van Samen10plus binnen.
Samen10plus heeft Chaara gevraagd om in totaal 13 groepen in de Schilderswijk en Transvaal te bezoeken met het project ‘Paspoort naar je toekomstdroom’.

Tijdens vier lessen ( vier dagdelen in 2 maanden) praat hij met de leerlingen over hun toekomst en hun dromen. Hij helpt hen bij hun zoektocht naar hun identiteit, talenten en kwaliteiten. Chaara werkt met gouden tips: ‘Heb een droom, beheers de taal, slaap op tijd en wees op tijd’.

De in Amsterdam wonende Mohamed Chaara is van Marokkaanse komaf en heeft een glanzende carrière opgebouwd als acteur in film- en tv-producties, waaronder Chouf Chouf Habibi. En zoals hij het zelf zegt ‘Als ik het kan, dan kun jij het toch ook!?’.

Belangrijk is dat óók de ouders krijgen les van de acteur. Het doel van deze speciale ouderbijeenkomsten is het bewustmaken van ouders van de belangrijke rol die zij vervullen bij de toekomstdromen van hun kinderen.
De ouders vinden het fantastisch om van een ‘idool’ les te krijgen en ze hangen aan zijn lippen.
Het les krijgen van een rolmodel, en dat is Mohammed voor zowel de kinderen als de ouders, is erg belangrijk in dit project. Ook de leerkrachten genieten overigens ook van de lessen en de samenwerking.

Wat zegt de Prinses Marijke school over Project Paspoort?
“

Wij doen dit jaar voor het eerst mee met het Project Paspoort.
Project Paspoort heeft tot doel de leerlingen te begeleiden om vanuit hun kracht en talent te leren denken en niet vanuit hun angsten, problemen of zorgen.
Vaak weten kinderen niet welke eisen aan een beroep verbonden zijn. Ook denken kinderen vaak te makkelijk over bepaalde zaken. Het Paspoort Project maakt ze hier op een speelse manier van bewust. Door het project gaan kinderen nadenken over wat hun eigen talenten zijn en krijgen ze ook de kans dit te laten zien.

Mohammed raakt de kinderen met zijn humor en verhalen.
De kinderen kregen tijdens de eerste les een paspoort. In dat paspoort staan verschillende
opdrachten die ze gedurende het project moeten maken. De opdrachten sluiten goed aan bij de belevingswereld van deze leeftijdscategorie. Het wordt een persoonlijk document van de kinderen. 

De groepen zeven en acht leren er veel van en er wordt enthousiast mee gewerkt.
Het is een succes en zeker voor herhaling vatbaar.”

Het project ‘Paspoort naar je toekomstdroom’ voor de Samen10plus scholen loopt tot eind maart 2016.
www.projectpaspoort.nl  Weet wie je bent!