Sebastiaan Nederhoed Fotografie

Subsidiepot voor vernieuwend onderwijs

Het onderwijs in Den Haag krijgt de kans om zich te vernieuwen.
De gemeente stelt speciaal voor innovaties op scholen en kinderdagverblijven, 400.000 euro subsidie beschikbaar.
Bron: De Telegraaf – Germa Graveland 14-12-2016

De geldpot is beschikbaar voor het komende schooljaar 2017/2018 en is bedoeld om de kwaliteit in het onderwijs te verbeteren door vernieuwingen. Dat kan met innovatief lesmateriaal, bijvoorbeeld met robots, of intensievere samenwerkingen tussen andere scholen of zelfs met bedrijven. Het idee is dat het ’werkveld’ zelf het beste weet wat nodig is. 

„Goed onderwijs is in beweging en ingesteld op verandering. Ik hoop dat iedereen die betrokken is bij het onderwijs deze kans op vernieuwing aangrijpt”, stelt onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven. „Zo krijgt het onderwijs de positie die het moet hebben: die van voorloper in de maatschappij. Het vergroot de kansen van leerlingen en iedereen die werkzaam is in het Haagse onderwijs.”

Goed voorbeeld van innovatief onderwijs is volgens de gemeente het samenwerkingsverband Samen10+, waar  negen basisscholen van De Haagse Scholen bij aangesloten zijn. Projectleider Karin Striekwold denkt dat de subsidie voor veel scholen een goed duwtje in de rug kan zijn. „Het onderwijs moet veranderen. We moeten kinderen opleiden tot wereldburgers. Een kind van nu moet straks in de maatschappij overeind kunnen blijven. Wat wij moeten doen is ze leren nadenken. En het plezier moet terugkeren in het onderwijs, voor leerkrachten en leerlingen.”

Samen10+ is opgestart omdat bleek dat de scholen in de achterstandswijken behoorlijk wat problemen te tackelen hadden. „Het bleek heel moeilijk om die achterstanden weg te werken. We merkten dat we elkaar onderling ook aan het beconcurreren waren”, aldus Striekwold. „We zijn gaan werken aan een gezamenlijk doel. Op onze scholen wordt excellent onderwijs gegeven met goede resultaten om de leerlingen toekomstperspectief te bieden.”

Dat betekende echt samenwerken; resultaten leren analyseren en diagnosticeren, zaken belangeloos delen, gebruik maken van elkaars expertise, eerlijk zijn over moeilijke zaken en samen zoeken naar oplossingen.

Een innovatief onderdeel is ook de S10+ zomerschool, waar 260  kinderen van de verschillende scholen twee weken in de zomervakantie naar toe kunnen. 

„Volgens het principe van onderzoekend en ontwerpend leren. Kinderen pikken meer en sneller dingen op als ze niet alleen met hun hoofd, maar ook met hart en handen werken. Dat maakt het uitdagend voor de kinderen, maar het is net zo goed een leerproces voor de leerkrachten. ” 

vernieuwend onderwijs in Den Haag

Onderbouwleerlingen van de Haagse basisschool Het Startpunt onderzoeken hoe zwaartekracht en evenwicht werkt.