Samen-Werken: voorwaarden voor een succesvolle kenniswerkplaats bij curriculumvernieuwing

Een essentiële voorwaarde voor eigentijds, duurzaam en toekomstgericht onderwijs is dat leerkrachten bijdragen aan curriculumvernieuwing op klas- en schoolniveau. In de praktijk is dit vaak gebaseerd op intuïtie en ervaring, en minder op ontwerpexpertise en wetenschappelijk inzicht.

Momenteel werken twee Haagse S10+ binnenstadscholen in achterstandswijken samen aan curriculumvernieuwing volgens het International-Baccalaureaat-Primary-Years-Program (IB-PYP). De scholen (Het Startpunt en de Springbok) geven met onderzoekers van de Universiteit Utrecht vorm aan een kenniswerkplaats, waarin deelnemers vanuit verschillende rollen en expertises samenwerken. Het gezamenlijk doel is de invoering van IB-PYP in de scholen te faciliteren en te onderzoeken, om meer inzicht te krijgen in de voorwaarden voor onderwijsvernieuwing.

Door aan te sluiten bij recente wetenschappelijke literatuur over leren over grenzen (boundary-crossing) en gebruik te maken van sociale netwerkanalyse wordt het gezamenlijk leren in de kenniswerkplaats zichtbaar gemaakt. Het belangrijkste doel is om met ontwerpgericht implementatieonderzoek mechanismen te zoeken die het leren ondersteunen (‘hoe werkt het?’) en ontwerpprincipes voor activiteiten en rollen die ‘leren over grenzen’ stimuleren (‘wat werkt?’) . Daarnaast worden korte-termijn effecten van de kenniswerkplaats onder de deelnemers gemeten (gebruiksgemak en doelmatigheid). Alle deelnemers aan de kenniswerkplaats hebben een actieve onderzoekrol: door data te verzamelen over hun eigen praktijk zijn zij medeproducent van onderwijsonderzoek en waarborgen zij de relevantie en toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten.

Fase 1 van dit onderzoek dat valt onder het kortdurend onderzoek van het NRO is in december 2017 afgerond en toen is de aanvraag voor fase 2 ingediend. We hopen eind mei 2018 te horen of we door mogen gaan met ons onderzoek.