Wiely Hendricks Wiely Hendricks, voorzitter van het college van bestuur van DHS over Samen10+
“De kracht van Samen10+ is het hebben van duidelijke doelen en de samenwerking tussen scholen.”
Sander Dekker Sander Dekker, staatssecretaris Onderwijs over Samen10+
“Ik vind het fantastisch als scholen zelf zulke grote ambities hebben.”

Staatsecretaris Sander Dekker sprak zijn waardering uit tijdens een werkbezoek. Het proces en de ambities van Samentienplus werden besproken evenals de rol van SchoolaanZet

WAT IS ONZE AMBITIE?

Op de DHS scholen die deelnemen aan SAMEN10+ wordt excellent onderwijs gegeven met goede resultaten om de leerlingen toekomstperspectief te bieden

ONZE DOELSTELLING IS:

Aan de hand van een goede zorgstructuur werken we opbrengstgericht op basis van gezamenlijk vastgestelde doelen, een gezamenlijk plan van aanpak en een plan van aanpak per school.

DOELSTELLING IN CIJFERS:
De Samen10+ scholen hebben als doel om in 2018 een percentuele verdelinguitstroom te hebben die vergelijkbaar is met de landelijke percentuele verdelinguitstroom in 2012.

WIE ZIJN ER ALLEMAAL BIJ BETROKKEN?

  • De wethouder onderwijs Ingrid van Engelshoven en haar medewerkers tonen grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van Samen10+
  • Er is een hechte samenwerking tussen het bestuur van De Haagse Scholen en de Samen10+ scholen
  • Er is een projectleider, een leider Professionele Leer Gemeenschap (PLG) en een stuurteam Samen10+
  • De bovenschools directeur van Samen10+/DHS zit in het stuurteam
  • Directies van betrokken scholen komen regelmatig samen om in een Professionele Leer Gemeenschap (PLG) met en van elkaar te leren. Zij leggen gezamenlijk klassenbezoeken af
  • Iedere school heeft een ontwikkelteam bestaande uit intern begeleiders, taal-, reken-, gedrag- en zorg coördinatoren. Ook deze ontwikkelteamleden werken samen
  • Ontwikkelteamleden worden opgeleid tot onderwijskundig leider
  • Het HCO is een externe partner waar wij mee samenwerken
  • We werken binnen de VVE intensief samen met de vroegscholen en de kwaliteitsmedewerksters van de welzijnsorganisaties Zebra, Jeugdwerk en Boerenplein